Maternal Vitamin Fett?


Maternal Vitamin Fett? / tillskott

Mamma är en multivitamin och poliminerais tillägg för vuxna och oral indicerat för kvinnor som är gravida eller befinner sig i processen att amma sina barn, och kan användas av dem som går igenom perioder med hög fysiologisk aktivitet, där det finns en ökning av dagliga näringsbehov, enligt bipacksedeln.

I papperet förklaras också att produkten kompletterar utbudet av vitaminer och mineraler för dessa användare. Det finns för kommersialisering i patronformat innehållande plastflaska med 30 belagda tabletter.

Försäljningen av tillägget kräver inte att köparen presenterar receptet.

Vitaminsammansättning Maternal

Enligt bipacksedeln som tillhandahålls av tillverkaren har varje tablett belagd med produkten följande ämnen:

Källa: http://www.pfizer.com.br/sites/g/files/g10030176/f/product_attachments/Materna.pdf 

Har moderkroppsfett?

Baserat på den information som lämnats av multivitamin och poliminerais etikett, är det inte korrekt att säga att vitamin Maternal gödning på grund av det faktum att dokumentet inte listar några biverkningar eller biverkning som kan leda, åtminstone direkt till viktökning.

Vitaminer för gravida kvinnor, som mödrartillskott, blir inte feta. Dessa produkter har nytta av att vårda framtida mamma och komplettera kosten under graviditeten.

Å andra sidan finns det i internetforum flera rapporter om användningen av Materna. Medan vissa gravida kvinnor sa att de inte upplevde viktökning efter att ha använt läkemedlet, rapporterade andra att de hade fått vikt efter att de började använda produkten och andra sa även att läkemedlet orsakar ökad aptit.

Kompletterande artiklar
  • Gerilon Fattening? För vad det är och biverkningar
  • Fettande vitamin? För servering och sammansättning
  • Suplevit Fattening? Är det bra för ditt hår? Vad det är och hur det tas
  • Vitamin Suplan Fattning? Vad är det för?

Eftersom vi inte vet alla historia, sammanhang, vanor och andra läkemedel som dessa kvinnor har och använda, kan vi inte bestämma att vitamin Maternal gödning faktum, eftersom viktökning kan vara förknippade med andra än användningen av produkten faktorer.

Om du har fått instruktion att ta tillägget och är rädd att vitamin B kommer att göra dig fet, tala med din läkare om det. Om du redan har börjat använda drogen och insåg att vunnit mer än vanligt eller väntat, ser också för läkaren att veta om detta har att göra riktigt med produkten och vad som kan göras för att ta itu med situationen. 

Kontraindikationer och vård med moderns vitamin

Enligt uppgifter från tillverkaren etiketten bör tillägget inte användas av personer som är överkänsliga mot någon av produktkomponenterna, för personer under 12 år och för män.

Läkemedlet är inte heller lämpligt för behandling av skadlig anemi, som uppstår på grund av vitamin B12-brist. Försiktighet bör vidtas om du redan använder ett annat tillskott, för att se till att de två produkterna inte innehåller samma ämnen.

Även om du gör användning av någon annan åtgärd eller tillägg, tala med din läkare du litar på innan du börjar använda Moder för att den professionella för att kontrollera risken för interaktioner mellan de två läkemedlen, vilket kan ge skador på hälsa av din kropp.

Även om recept inte behöver köpa produkten, är etiketten på tillägget rekommenderas att användningen inte sker utan kunskap om läkare eftersom det kan vara farligt för hälsan.

Detta är särskilt viktigt för kvinnor som är gravida eller som ammar sina barn, eftersom det de tar kan påverka barnens hälsa och kropp.

Enligt gynekolog Sheila Sedicias, vitaminer, såsom Maternal, bör endast vidtas i enlighet med vägledning från förlossningsläkare eller dietist.

Gynekologen förklarade att den lämpliga dosen för varje patient varierar beroende på vissa faktorer såsom ålder och närvaro av sjukdomar såsom anemi, till exempel. Sedicias varnade vidare för att inte alla kvinnor måste använda kosttillskott som mamma. Hon sa också att ett multivitamin för gravida och ammande mödrar inte blir tjock.

Hon klargjorde också att ta vitamintillskott utan en läkares vägledning är farligt för hälsan på grund av närvaron av stora mängder av vissa näringsämnen kan orsaka problem både för mödrar och för spädbarn.

Enligt den medicinska, överskott vitamin A kan orsaka fosterskador och överdriven närvaro av C-vitamin i kroppen är förenad med ökad risk att utveckla njurstenar.

Biverkningar

Enligt multivitamin- och polimineralsbroschyren kan det orsaka följande biverkningar:

  • Mage i buken
  • Gastrisk obehag
  • Förstoppning (förstoppning);
  • diarré;
  • Immunsystemet störningar som allergisk känslighet i samband med användningen av tillägget.

Om du upplever en eller flera av de biverkningar som listas ovan, kontakta omedelbart hjälp av läkaren du litar på vad du ska göra.

Känner du till någon som har tagit och hävdar att Vitamin Materna är fetning? Känner du att uppleva detta multivitamin? Kommentar nedan!