Vitamin Reforgan Fattening? Vad det är, indikation och hur man tar


Vitamin Reforgan Fattening? Vad det är, indikation och hur man tar / tillskott

Har du hört talas om ett läkemedel som heter Reforgan? Vet du vad det är för? Tja, dess indikation hänvisar till de fall där det är nödvändigt att behandla bilder av fysisk och mental utmattning, enligt vad förpackningsinsatsen informeras.

Varje Reforgan tablett består av 250 mg L-arginin-aspartat. L-arginin är ett ämne som deltar i åtgärder som energiproduktion, återvinning av celler, eliminering av ammoniak genom urin, frisättning av tillväxthormon och bildning av kväveoxid.

Den så kallade kväveoxiden är viktig för att kontrollera blodtryck, blodcirkulation och kroppens försvar mot infektioner.

I enlighet med förpackningsinsatsen resulterar alla dessa effekter tillsammans i en bättre användning av glukos eller blodsocker för energiproduktion, minskning av ammoniak i kroppen och ökad blodcirkulation, en faktor som är förknippad med höjning och förbättring av muskelkapacitet och motståndskraft mot stress.

Reforgan finns för marknadsföring i förpackningar med 20 belagda tabletter. Din försäljning kräver inte att du lämnar recept.

Vitamin Reforgan Fattening? 

Vi kan inte slå hammaren och hävda att Reforgan-fettanvändare av vitamin eftersom biverkningarna av viktökning eller aptit ökar, vilket skulle tyda på att läkemedlet är direkt fett, nämns inte i bipacksedeln. Under normala förhållanden är det för de allra flesta människor inte korrekt att säga att Reforgan Recept är därför fett.

Å andra sidan nämns buksvullnad i listan med mycket sällsynta biverkningar, det vill säga observeras hos mindre än 0,01% av individerna som använder läkemedlet. Och det finns en annan: denna svullnad, som lämnar magen med ett större och fylligare utseende, händer för personer som har cystisk fibros.

I tid: Enligt den brasilianska föreningen för Mucoviscidosis Assistance (Abram) är cystisk fibros en kronisk och genetisk sjukdom som huvudsakligen påverkar lungorna, bukspottkörteln och matsmältningssystemet. De som har tillståndet producerar en slem 30 till 60 gånger tjockare än vanligt, vilket resulterar i ackumulering av bakterier och bakterier i andningssystemet, vilket orsakar inflammation och infektioner som lunginflammation och bronkit, förutom svullnad.

Kompletterande artiklar
  • Targifor C fungerar det verkligen? Vad det är och hur det tas
  • Diacerein Fattening? För vad det är och biverkningar
  • Maternal Vitamin Fett?
  • Mattning av mesalazin? För vad det är och biverkningar

På så sätt, om du har upplevt viktökning betydligt under behandlingen med läkemedlet, kontakta din läkare innan du sluter till att vitamin Reforgan blir fetning.

Med hjälp av den professionella kan du förstå vad som orsakar dig att gå ner i vikt, vilket kan vara förknippat med andra orsaker, såsom lågkvalitativ mat som är kopplad till ett stillasittande liv, en viss sjukdom eller annan typ av medicin som du kan använda för tillfället.

Reforgan är bra?

Det bästa sättet att berätta om Reforgan är bra för dig är att konsultera med en läkare av ditt självförtroende för att se till att det är den mest lämpliga medicinen för din kropp på ett visst sätt.

Även om du hittar positiva rapporter om läkemedlet är det viktigt att komma ihåg att varje person har en annan organism som kan ha olika behov och reagera annorlunda mot ett visst ämne.

Biverkningar Reforgan

Enligt dess förpackning kan läkemedlet orsaka följande biverkningar:

Ovanliga reaktioner - mellan 0,1% och 1% av narkotikamissbrukarna: 

  • illamående;
  • Diarré.

Sällsynta reaktioner - mellan 0,01% och 0,1% av narkotikamissbrukarna: 

  • Allergiska hudreaktioner; till exempel: rodnad, röda plack och klåda.

Mycket sällsynta reaktioner - mindre än 0,01% av droganvändarna: 

  • Minskat blodtryck i fall där det finns höga doser av L-arginin;
  • Kramper i fall av patienter med cystisk fibros.

Det rekommenderas att informera läkaren om det uppstår någon typ av biverkning på grund av användningen av Reforgan för att veta hur man går vidare.

Kontraindikationer av Reforgan

I bipacksedeln anges vidare att läkemedlet inte ska användas av barn eller av personer som är allergiska mot någon av ingredienserna i deras formel.

Personer med kronisk njursjukdom, svår leverfel eller diabetes, och kvinnor som är gravida eller ammar sina barn borde bara ta medicinen med vård.

Den som tar någon annan typ av läkemedel bör också kontakta läkaren för att se till att det inte finns några risker för interaktion mellan Reforgan och det aktuella läkemedlet.Till exempel rapporterar bipacksedeln att Reforgan kan interagera med läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdom, vilket ökar effekten av dessa läkemedel.

Även om du inte behöver ordinera receptet för att köpa läkemedlet och du inte passar in i något av ovanstående fall där läkarens tidpunkt anges, är det värt att prata med läkaren innan du börjar ta Reforgan.

Det här är att se till att det är lämpligt och lämpligt för ditt fall, att det kommer att ge bra resultat och inte skadar din hälsa. Tänk också på att självmedicinering kan dölja symptomen på allvarlig sjukdom.

Hur man tar - Dosering av Reforgan 

Bipacksedeln anger att två tabletter av läkemedlet tas dagligen i perioder av 15 till 30 dagar eller mer, enligt vad läkaren rekommenderar under måltider, helst.

Läkemedlet ska sväljas med lite vatten eller annan vätska. Inte bara behandlingens längd, men även dosen och användningsstiderna för vitamin Reforgan bör fastställas av läkaren, även om förpackningen innehåller indikationerna.

Detta är särskilt viktigt för personer med diabetes, kroniskt njursvikt, svår leverfel, gravida eller ammande kvinnor och individer som tar mediciner som kan interagera med Reforgan.

Pris för Reforgan 

Läkemedlet finns i mängderna R $ 40.77 till R $ 53.31. Priset kan dock variera beroende på anläggningen där läkemedlet är inköpt.

Känner du till någon som har tagit och hävdar att Reforgan Recept är fattening? Är du rädd att använda detta tillägg på grund av denna möjliga effekt, även om den inte finns i bipacksedeln? Kommentar nedan.